Thạc sĩ

Thạc sĩ Luật – Khoa Luật – ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Đào tạo thạc sĩ luật ở Khoa Luật hiện nay có 4 chuyên ngành bao gồm: Định hướng nghiên cứu với chuyên ngành Luật kinh doanh và Luật kinh doanh quốc tế, Định hướng ứng dụng có chuyên ngành Luật kinh doanh và Luật Hiến pháp hành chính

A. THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Mục tiêu của Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Luật kinh tế được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâu và từng bước trang bị các kỹ năng hành nghề về Luật kinh tế, có nội dung gắn với thực tiễn, hướng tới phục vụ nhu cầu về dịch vụ pháp lý, đặc biệt ở khu vực doanh nghiệp.

Học viên tốt nghiệp thạc sĩ Luật kinh tế tại Khoa Luật kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cần đạt được 10 mục tiêu về chất lượng (chuẩn đầu ra) như sau:

Phẩm chất về trí tuệ, kiến thức (Intellectual Attributes):

 • Suy nghĩ độc lập: Có năng lực sáng tạo, năng lực phản biện ở mức độ nhất định.
 • Phân tích và đánh giá: Có năng lực phân tích các vấn đề pháp luật, có năng lực đánh giá các lựa chọn và giải pháp cũng như các quan điểm khác nhau, để lựa chọn và thực hiện các quyết định đã chọn
 • Kỹ năng giao tiếp nói và viết: Thành thạo các kỹ năng giao tiếp nói và viết cần thiết cho hành nghề pháp luật kinh doanh.
 • Kỹ năng nghiên cứu pháp luật và tin học: Thành thạo các kỹ thuật tìm kiếm và sử dụng các nguồn thông tin đa dạng về pháp luật.

Phẩm chất chuyên môn, chuyên nghiệp (Professional Attributes):

 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức chuyên môn mạch lạc, sâu rộng về các lĩnh vực pháp luật nội dung và luật tố tụng, đặc biệt là luật công ty, luật hợp đồng, luật sở hữu trí tuệ và luật tài sản. Có kiến thức tiếng Anh đủ tốt để đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo [[1]].
 • Học suốt đời: Có năng lực liên tục cập nhật thông tin và kỹ năng cần thiết trong quá trình hành nghề luật.
 • Đạo đức: Có năng lực trân trọng và khuyến khích tính trung thực, chịu trách nhiệm và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Phẩm chất cá nhân (Personal Attributes):

 • Quản lý công việc: Có các năng lực quản lý công việc cá nhân và tập thể.
 • Hiểu biết về đa dạng văn hóa và môi trường làm việc toàn cầu: Có hiểu biết về môi trường đa dạng văn hóa và năng lực làm việc trong bối cảnh toàn cầu.
 • Phục vụ công bằng xã hội: Hiểu biết và chấp nhận tuân thủ các trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân cũng như có năng lực yêu cầu thực hiện các quyền căn bản của cá nhân và cộng đồng.

Yêu cầu đối với người dự tuyển và trúng tuyển

Đối tượng dự tuyển sinh trước hết bao gồm thí sinh đã có một bằng cử nhân trong lĩnh vực Luật, bao gồm các ngành luật kinh tế, dân sự, hình sự, quốc tế, lý luận chung về nhà nước và pháp luật và kinh doanh. Đối với các ứng viên chưa có bằng cử nhân luật, song đã có một bằng cử nhân trong các ngành gần và liên quan như cảnh sát, an ninh, học viện quan hệ quốc tế, cử nhân hành chính, các khối ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính và quản trị kinh doanh và các khối ngành khoa học xã hội bao gồm cử nhân báo chí, triết học. Các thí sinh này phải tích lũy đủ tín chỉ các học phần về luật do khoa quy định trước khi tham gia tuyển sinh.

Các môn thi tuyển sinh bao gồm môn cơ bản: Luật dân sự, môn cơ sở của ngành: Luật thương mại và môn Ngoại ngữ.

Điều kiện tốt nghiệp

Học viên tuân thủ các quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo sau đại học, sau khi tích lũy đủ 53 tín chỉ, bao gồm 43 tín chỉ cho các học phần tự chọn và bắt buộc, đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ và bảo vệ thành công một Luật văn tốt nghiệp (10 tín chỉ) sẽ được Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Luật kinh tế.

Khái quát chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo

Toàn bộ chương trình gồm 60 tín chỉ được chia thành: Phần kiến thức chung gồm 20; Phần kiến thức chuyên ngành gồm 28 tín chỉ. Phần Luận văn tốt nghiệp gồm 12 tín chỉ, tuân thủ Quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành. Việc thực hiện Luận văn tốt nghiệp tuân theo các quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian đào tạo cho chương trình không tập trung gồm 02 năm, mỗi năm được chia thành 02 học kỳ, sự phân bổ kiến thức trong các học kỳ như sau:

B. THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ HƯỚNG ỨNG DỤNG

 1. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu tổng quát của Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế ứng dụng tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là đào tạo ra những chuyên gia pháp lý có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật kinh tế để hành nghề tư vấn pháp lý, góp phần phát triển và quản lý doanh nghiệp, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, phê duyệt hồ sơ có thể độc lập đưa ra đề xuất giải quyết tình huống pháp lý trong kinh doanh, nắm vững các thao tác nghiệp vụ góp phần giải quyết tranh chấp kinh doanh. Người học cũng được trang bị kiến thức pháp luật trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng hành nghề luật, Chương trình đào tạo thạc sĩ Luật kinh tế ứng dụng cũng quan tâm đào tạo đạo đức và thái độ của các chuyên gia luật tương lai đối với xã hội và cộng đồng.

Thạc sĩ Luật kinh tế ứng dụng tốt nghiệp tại Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có thể công tác tại khu vực doanh nghiệp, tại các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến pháp luật kinh tế và hệ thống Tòa án nhân dân, tại các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý khác.

 1. Thời gian đào tạo: 1,5 năm, hình thức không tập trung
 2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 45 tín chỉ
 3. Đối tượng tuyển sinh: đối tượng tuyển sinh là các học viên đã có bằng cử nhân luật học hoặc có một bằng cử nhân trong các ngành gần hoặc có liên quan phù hợp đối với Luật kinh tế.
 • Đối tượng d tuyn không phi b sung kiến thc: Bao gồm người đã tốt nghiệp đại học ngành luật, luật kinh tế, luật kinh doanh, luật dân sự, luật tài chính-ngân hàng, luật quốc tế từ các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, không phân biệt hệ đào tạo chính quy hay tại chứ
 • Đối tượng d tuyn phi b sung kiến thc: Bao gồm người đã tốt nghiệp đại học các ngành: cảnh sát, an ninh, học viện quan hệ quốc tế, cử nhân hành chính, cử nhân quản lý nhà nước, các khối ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính và quản trị kinh doanh và các khối ngành khoa học xã hội bao gồm cử nhân báo chí, triết học, quản lý xã hội, tâm lý học, xã hội học.
 • Luận văn thạc sĩ ứng dụng, khác thạc sĩ nghiên cứu ở 4 điểm:
  1. – Đề tài phải gắn với địa phương, đơn vị, tổ chức cụ thể;
  2. – Giải pháp pháp hướng tới địa phương, đơn vị, tổ chức cụ thể;
  3. – Khuyến khích, nhưng không bắt buộc phải có phần tổng quan tình hình nghiên cứu;
  4. – Độ dài chỉ cần tối thiểu 40 trang theo tiêu chuẩn font size, giãn dòng của Template kèm theo.

Một số kinh nghiệm cần lưu ý trước khi bảo vệ luận văn cao học UEH LLM

Trước khi bắt tay vào viết luận văn tốt nghiệp, học viên nên tham khảo danh sách các đề tài luận văn thạc sĩ đã thực hiện ở Khoa Luật UEH để định hướng đề tài của mình cũng như tránh trùng lắp:

DanhSachTenDeTai-LuatKinhTe

C. THẠC SĨ LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ- HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Xem chi tiết chương trình tại đây:

Khung chương trình thạc sĩ luật kinh doanh quốc tế

D. THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP- HÀNH CHÍNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khung chương trình thạc sĩ Luật hiến pháp hành chính

Ganas69 Uber77 Gacor77