Chương trình Thạc sĩ Luật KT (UD)

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế ứng dụng tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh  nhằm đào tạo ra những chuyên gia pháp lý có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật kinh tế để hành nghề tư vấn pháp lý, góp phần phát triển và quản lý doanh nghiệp, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, phê duyệt hồ sơ có thể độc lập đưa ra đề xuất giải quyết tình huống pháp lý trong kinh doanh, nắm vững các thao tác nghiệp vụ góp phần giải quyết tranh chấp kinh doanh. Người học cũng được trang bị kiến thức pháp luật trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng hành nghề luật, Chương trình đào tạo thạc sĩ Luật kinh tế ứng dụng cũng quan tâm đào tạo đạo đức và thái độ của các chuyên gia luật tương lai đối với xã hội và cộng đồng.

Thạc sĩ Luật kinh tế ứng dụng tốt nghiệp tại Khoa Luật, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có thể công tác tại khu vực doanh nghiệp, tại các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến pháp luật kinh tế và hệ thống Tòa án nhân dân, tại các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý khác.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm, hình thức không tập trung

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: 

Đối tượng dự tuyển sinh trước hết bao gồm thí sinh đã có một bằng cử nhân trong lĩnh vực Luật, bao gồm các ngành luật kinh tế, dân sự, hình sự, quốc tế, lý luận chung về nhà nước và pháp luật và kinh doanh.

Trường hợp chưa có bằng cử nhân Luật, người dự tuyển cần phải tham gia khóa Bổ túc kiến thức gồm 12 tín chỉ, chia đều cho 6 môn học gồm:

  • Luật hiến pháp và luật hành chính : 2 Tín chỉ
  • Luật Hình sự và tố tụng hình sự: 2 tín chỉ
  • Luật dân sự: 2 Tín chỉ
  • Luật Tố tụng dân sự; 2 Tín chỉ
  • Luật kinh tế: 2 TC
  • Luật tư pháp quốc tế: 2 Tín chỉ

Bên cạnh đó, để hoàn thành chương trình Cao học LKT hướng ứng dụng, học viên cần hoàn thành các chuyên đề thực tế liên quan đến ứng dụng pháp luật trong môi trường pháp lý thực tiễn.

Ganas69 Uber77 Gacor77