Thạc sĩ Luật hiến pháp và Luật hành chính

Thạc sĩ Luật học chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là những chuyên gia pháp lý có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật hiến pháp và hành chính để hành nghề tư vấn pháp lý, góp phần phát triển và nâng cao hiệu quả quản trị trong khu vực công. Người học có kỹ năng áp dụng các quy định pháp luật giải quyết những vấn đề cụ thể phát sinh trong công việc cũng như nơi công tác, làm việc của chính mình. Người học cũng được phát triển kỹ năng đánh giá, lập luận và bước đầu tham gia đối thoại chính sách thông qua các kênh phản biện trong tiến trình lập quy. Ngoài ra, nếu có nhu cầu, học viên còn được tạo cơ hội để bổ sung các kiến thức chuyên sâu về pháp luật so sánh và phương pháp nghiên cứu luật học để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ luật.

Chương trình hướng đến đào tạo với mục tiêu cụ thể hoàn thiện về cả kiến thức, kỹ năng nghiên cứu và tư duy phản biện. Qua quá trình học tập và tự nghiên cứu người học có cơ hội vận dụng nền tảng triết học pháp luật, văn hóa pháp lý, kinh tế học pháp luật để làm sáng tỏ những vấn đề khoa học pháp lý và khoa học luật hiến pháp và hành chính, tổng quát hóa lượng kiến thức chuyên môn mạch lạc, sâu, rộng về các lĩnh vực pháp luật nội dung và luật tố tụng, đặc biệt là luật hiến pháp và hành chính. Ngoài ra, chương trình thiết kế để người học được rèn luyện kỹ năng giao tiếp và kỹ năng mềm trong quản lý bản thân.

Cơ hội việc làm

  • Cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế: Công chức ngạch Chuyên viên/chuyên viên chính/ chuyên viên cao cấp;
  • Tham mưu, quyết định việc tổ chức quản lý các hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại;
  • Các cơ quan tư pháp về kinh tế, thương mại: Công chức ngạch thẩm phán, chấp hành viên, kiểm sát viên;
  • Tham mưu, quyết định việc tổ chức quản lý các hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại;
  • Công ty, Doanh nghiệp trong nước: Trưởng, phó phòng pháp chế, Chuyên viên pháp lý;
  • Phụ trách công việc liên quan đến tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và dịch vụ pháp lý kinh doanh, thương mại;
  • Các tổ chức hành nghề luật: Luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên;
  • Phụ trách công việc liên quan đến tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và dịch vụ pháp lý kinh doanh, thương mại;
  • Đơn vị, tổ chức phi chính phủ: Chuyên viên pháp lý cao cấp;
  • Phụ trách công việc liên quan đến tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và dịch vụ pháp lý kinh doanh, thương mại;

 

Ganas69 Uber77 Gacor77