Văn bằng 2

Cử nhân Luật văn bằng 2 – Khoa Luật – ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 

Tên chương trình:       Cử nhân Luật

Trình độ đào tạo:        Đại học

Loại hình đào tạo:       Văn bằng 2 Chính quy

Ngành đào tạo: Luật

Chuyên ngành: Luật kinh doanh

Mã ngành:                     7380101

 

  • Thời gian đào tạo2,5 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp
  • Khối lượng kiến thức toàn khóa81 tín chỉ
  • Đối tượng tuyển sinh: người học văn bằng tốt nghiệp Đại học chính quy
  • Quy định đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
  • Thang điểm: 10

Ganas69 Uber77 Gacor77