Danh sách GVHD KLTN K22.2 VB2 từ 07/8 – 16/10/22

Kính chào Quý học viên,

Khoa Luật UEH xin chuyển đến quý học viên danh sách Giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp KLTN K22.2 VB2 từ 07/8 – 16/10/22. Thông tin được đính kèm vào file bên dưới.

Quý học viên vui lòng tham khảo các biểu mẫu tại đây https://law.ueh.edu.vn/bieu-mau/

Kính chúc Quý học viên hoàn thành tốt khóa luận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *