Danh sách hướng dẫn KLTN K2019 HVCB3

Kính chào các anh chị học viên.

Kính gửi anh chị danh sách hướng dẫn KLTN K2019 HVCB3, lớp : K2019 VB2/HVCB2 [Luật và Quản trị địa phương]

Các anh chị vui lòng đọc kỹ thông tin và tham khảo các biểu mẫu sau để có thể hoàn thành KLTN một cách tốt nhất

Các anh chị vui lòng tham khảo các biểu mẫu đính kèm sau hoặc truy cập đường link:

Biểu mẫu

Chúc các anh chị thành công/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *