Mô tả môn học

plus
  • law
  • 3 com.
25Fri 2018

Tuyển sinh thạc sĩ luật (nghiên cứu và ứng dụng)

Thời gian đào tạo
2 năm
Đối tượng tuyển sinh
Điều kiện văn bằng

Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Luật kinh tế phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật, luật kinh tế, luật kinh doanh, luật dân sự, luật

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật đầu tư

Môn học bao gồm những nội dung sau đây:
+ Pháp luật Đầu tư trong bối cảnh quốc tế
Sinh viên được cung cấp hệ thống kiến thức liên quan đến mảng pháp lý về đầu tư, đầu tư quốc tế và

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật thương mại Quốc tế

Với môn học này, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về:
Nguồn của luật thương mại quốc tế;
Bối cảnh thể chế và kinh tế của hệ thống thương mại quốc tế
Thiết chế thương mại quốc tế điển hình

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật hành chính và công vụ

Công vụ – với tư cách là một loại hàng hóa công cộng đặc biệt – do nhà nước cung cấp sẽ có nhiều tính chất khác biệt so với các loại hàng hóa công cộng khác. Môn học Luật

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật kinh tế cho thẩm định giá

Môn học Luật Kinh tế cho ngành Thẩm định giá  giúp cho người học có thể tiếp cận được với các quy định pháp luật về bản chất pháp lý của các loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp, việc thành