THÔNG TIN TUYỂN SINH

plus
  • admin
  • 0 com.
25Fri 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ LUẬT NGÀNH LUẬT KINH TẾ – ĐỢT 2 NĂM 2021

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2021 của Bộ Giáo

plus
  • admin
  • 0 com.
25Fri 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LUẬT ĐỢT 2 NĂM 2021

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại

plus
  • admin
  • 0 com.
15Thu 2021

Thông báo Tuyển sinh cử nhân Luật Khoá 24.1-Văn bằng 2 Đại học hình thức đào tạo chính quy, năm 2021

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Khoá 24.1 – Văn bằng 2 Đại học hình thức đào tạo chính quy (VB2ĐHCQ), năm 2021.
 

Hình thức,

plus
  • admin
  • 0 com.
2Tue 2021

Khoa Luật UEH Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

A. CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU 
– Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 200 chỉ tiêu (Mã trường đăng ký xét tuyển: KSA)

– Đào tạo tại TP.Vĩnh Long: 40 chỉ tiêu (Mã trường đăng ký xét tuyển: KSV)

B. THÔNG TIN

plus
  • admin
  • 0 com.
17Sun 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại