THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN

plus
  • admin
  • 0 com.
15Thu 2021

Thông báo Tuyển sinh cử nhân Luật Khoá 24.1-Văn bằng 2 Đại học hình thức đào tạo chính quy, năm 2021

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Khoá 24.1 – Văn bằng 2 Đại học hình thức đào tạo chính quy (VB2ĐHCQ), năm 2021.
 

Hình thức,

plus
  • admin
  • 0 com.
2Tue 2021

Khoa Luật UEH Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

A. CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU 
– Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 200 chỉ tiêu (Mã trường đăng ký xét tuyển: KSA)

– Đào tạo tại TP.Vĩnh Long: 40 chỉ tiêu (Mã trường đăng ký xét tuyển: KSV)

B. THÔNG TIN

plus
  • admin
  • 0 com.
11Wed 2020

Thông báo Tuyển sinh khoá 23.2 – Văn bằng 2 Đại học hình thức đào tạo chính quy, năm 2020

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Người dự tuyển VB2ĐH (hình thức đào tạo chính quy) phải đảm bảo các điều kiện:

Điều kiện về văn bằng: Đã có bằng tốt nghiệp Đại học hình thức đào tạo chính quy. Trường hợp