THÔNG TIN TUYỂN SINH

plus
  • admin
  • 0 com.
11Wed 2020

Thông báo Tuyển sinh khoá 23.2 – Văn bằng 2 Đại học hình thức đào tạo chính quy, năm 2020

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Người dự tuyển VB2ĐH (hình thức đào tạo chính quy) phải đảm bảo các điều kiện:

Điều kiện về văn bằng: Đã có bằng tốt nghiệp Đại học hình thức đào tạo chính quy. Trường hợp

plus
  • law
  • 0 com.
13Tue 2017

Ngành mới: Thạc sĩ Luật Kinh tế (UEH-LL.M)

Cùng với sự chuyển mình của TPHCM và các tỉnh phía Nam hướng tới một trung tâm kinh tế năng động và phát triển trong khu vực, các dịch vụ pháp lý đã ngày càng trở nên sôi động. Hàng