THÔNG TIN TUYỂN SINH THẠC SĨ

plus
  • admin
  • 0 com.
25Fri 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LUẬT ĐỢT 2 NĂM 2021

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại

plus
  • admin
  • 0 com.
17Sun 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại

plus
  • law
  • 0 com.
13Tue 2017

Ngành mới: Thạc sĩ Luật Kinh tế (UEH-LL.M)

Cùng với sự chuyển mình của TPHCM và các tỉnh phía Nam hướng tới một trung tâm kinh tế năng động và phát triển trong khu vực, các dịch vụ pháp lý đã ngày càng trở nên sôi động. Hàng