Tuyển dụng tư vấn

Khoa Luật – UEH đang tuyển dụng nhóm chuyên gia khảo sát, phân tích hiện trạng phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt và đánh giá chính sách liên quan của pháp luật Việt Nam.

Địa điểm thực hiện nghiên cứu: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết tham khảo tại:

https://drive.google.com/drive/folders/10AW9H4O_Q91_8owIGg7e-HnUTRBsD-oH?usp=sharing

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN BAO GỒM:

  1. Sơ yếu lý lịch (CV) của tất cả các thành viên nhóm tư vấn, trong đó có tóm tắt các hoạt động có liên quan.
  2. Các bằng cấp thể hiện trình độ chuyên môn, kinh nghiệm: bằng tốt nghiệp đại học, cao học…
  3. Đề xuất kế hoạch chi tiết và ngân sách thực hiện (theo mẫu đính kèm).

CÁCH ỨNG TUYỂN:

Hạn nộp kế hoạch chi tiết và ngân sách kèm theo là trước 17h, ngày 26 tháng 3 năm 2022. Các ứng viên gửi đơn về địa chỉ email: lawueh.oxfam@ueh.edu.vn

Tiêu đề hồ sơ: Dự án Khoa Luật UEH_Oxfam_Ứng tuyển nhóm tư vấn.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI: BQL dự án xin thông báo thay đổi thời gian nhận hồ sơ ứng tuyển, cụ thể: hạn cuối nhận hồ sơ là 17h ngày 02/04/2022. BQL dự án mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các ứng viên