Giảng viên

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Thầy Dương Kim Thế Nguyên

Thầy Dương Kim Thế Nguyên hiện là Trưởng khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Thầy đồng thời cũng là Trưởng bộ môn Luật và phát triển.

Thầy nhận bằng Thạc sĩ (2003) và Tiến sĩ Luật học  (2016) tại Trường Đai học Luật TP.HCM. Thầy có hơn 20 năm nghiên cứu và giảng dạy Pháp luật kinh doanh, đầu tư, đất đai và bất động sản. Bên cạnh đó, Thầy còn là đồng tác giả của các giáo trình Luật Đất đai, Luật Kinh doanh, Luật Kinh tế được xuất bản bởi Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Thầy cũng đã công bố nhiều nghiên cứu ở trong và ngoài nước về pháp luật kinh doanh, đầu tư, phá sản doanh nghiệp; đồng thời hợp tác với các báo Pháp luật TP.HCM, Thanh Niên, Tuổi trẻ để thảo luận về những vấn đề pháp lý thời sự với tư cách là chuyên gia trong các lĩnh vực pháp luật đất đai, đầu tư, tài chính và kinh doanh bất động sản.

Cô Nguyễn Thị Anh

Cô Nguyễn Thị Anh hiện là Phó trưởng khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH).

Cô nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế năm 2009 tại Đại học Luật TP.HCM và bằng Tiến sĩ chuyên ngành Luật năm 2017 tại Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản. Cô từng là chuyên viên công tác tại Sở Thương Mại (nay là Sở Công thương) TP.HCM.

Cô bắt đầu công tác tại UEH từ năm 2006 và giảng dạy pháp luật kinh doanh, Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật đất đai và Luật môi trường. Cô cũng đã công bố nhiều nghiên cứu ở trong và ngoài nước về Pháp luật kinh doanh, Luật thương mại, Luật môi trường và phát triển bền vững.

Thầy Trần Huỳnh Thanh Nghị

Thầy Trần Huỳnh Thanh Nghị hiện là Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế – khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). 

Thầy nhận bằng Thạc sĩ (2003) và Tiến sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế (2014) tại Trường Đai học Luật TP.HCM. Thầy có hơn 20 năm nghiên cứu và giảng dạy Pháp luật kinh doanh, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật đất đai, tố tụng dân sự và Pháp luật về thẩm định giá. Bên cạnh đó, Thầy còn là chủ nhiệm của nhiều đề tài NCKH cấp trường về Luật doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, thực trạng giấy phép kinh doanh,… Thầy cũng đã công bố nhiều nghiên cứu về Pháp luật kinh doanh, doanh nghiệp, Pháp luật kinh doanh bất động sản,… trên Tạp chí Luật học, Tạp chí nhà nước & PL và Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp.

Thầy Võ Phước Long

Thầy Võ Phước Long hiện là giảng viên khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Thầy đồng thời cũng là Trưởng bộ môn Luật Đại cương.

Thầy nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Luật học/ Luật hình sự năm 2008 tại Đại học Luật TP.HCM. Thầy có 20 năm nghiên cứu và giảng dạy Pháp luật kinh doanh, Luật Hình sự, Tố tụng Hình sự, Nhập môn Luật học và Các học thuyết pháp lý.

Cô Lữ Lâm Uyên

Cô Lữ Lâm Uyên hiện là Giám đốc chương trình Luật Kinh doanh quốc tế, khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). 

Cô nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế năm 2006 tại trường Đại học Luật TP.HCM và Tiến sĩ chuyên ngành Luật Thương mại năm 2019 tại Đại học Macquarie – Úc.

Cô từng là Phó Giám đốc phụ trách pháp chế tại Dragon Group, cộng tác với Hogan Lovells International LLP và Russin & Vecchi. Cô có hơn 20 năm nghiên cứu và giảng dạy pháp Luật kinh doanh, Luật cạnh tranh, Tư pháp quốc tế và Luật doanh nghiệp.

Cô cũng đã công bố nhiều nghiên cứu ở trong và ngoài nước về Pháp luật cạnh tranh và Luật pháp bảo vệ người tiêu dùng.

Cô Lê Na

Cô Lê Na hiện là Giám đốc Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Hành chính, khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). 

Cô nhận bằng Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật kinh tế (2012) tại Đại học Luật Hà Nội, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (2013) và Tiến sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (2019) tại Học viện KHXH.

Trước khi trở thành giảng viên khoa Luật, cô có hơn 10 năm công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, cơ quan tư pháp. Cô hiện tham gia nghiên cứu và giảng dạy Luật và Phát triển, Luật và Chính sách công, Luật Kinh doanh và Luật Hiến pháp. Bên cạnh đó, cô cũng đã công bố nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về pháp luật kinh doanh, pháp luật doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp nhà nước, lĩnh vực logistics… và các nghiên cứu liên quan đến Luật công.

Cô Dương Mỹ An

IMG_0836

Cô Dương Mỹ An hiện là giảng viên khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Cô nhận bằng Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật kinh tế năm 2005. Cô có hơn 25 năm nghiên cứu và giảng dạy Pháp luật kinh doanh, Luật doanh nghiệp và Luật lao động. Bên cạnh đó, cô còn là đồng tác giả của các giáo trình Luật Kinh tế, Luật doanh nghiệp và Pháp luật đại cương được xuất bản bởi NXB Thống kê. Cô cũng đã công bố nhiều nghiên cứu về Pháp luật kinh doanh, Luật lao động, M&A, Phá sản doanh nghiệp.

Cô Nguyễn Ngọc Trâm Anh

Cô Nguyễn Ngọc Trâm Anh hiện là giảng viên khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). 

Cô nhận bằng Cử nhân chuyên ngành Luật Thương mại – Dân sự – Quốc tế (Chất lượng cao) năm 2019 tại trường Đại học Luật TP.HCM và Thạc sĩ chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng Quốc tế năm 2020 tại trường School of Law – University of Leeds, Anh.

Cô hiện đang tham gia nghiên cứu và giảng dạy các môn Luật Kinh doanh, Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh các dịch vụ tài chính và Tư duy pháp lý. Bên cạnh đó, cô cũng đã công bố nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về Pháp luật về tài chính và ngân hàng.

Cô Nguyễn Thùy Dung

Cô Nguyễn Thùy Dung hiện là giảng viên khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). 

Cô nhận bằng Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật kinh tế năm 2018 tại Đại học Kinh tế – Luật.

Cô bắt đầu công tác tại UEH từ năm 2010 và giảng dạy Pháp luật kinh doanh, Công pháp quốc tế và Luật sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, cô cũng đã công bố nhiều nghiên cứu về Luật sở hữu trí tuệ, bảo hộ tri thức truyền thống và đổi mới phương pháp giảng dạy Luật học trước tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Thầy Mai Nguyễn Dũng

Thầy Mai Nguyễn Dũng hiện là giảng viên khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). 

Thầy tốt nghiệp thủ khoa và nhận bằng Cử nhân chuyên ngành Luật Thương mại – Dân sự – Quốc tế (Chất lượng cao) năm 2019 tại trường Đại học Luật TP.HCM và Thạc sĩ chuyên ngành Luật và Kinh tế năm 2020 tại trường Đại học Utrecht, Hà Lan.

Thầy hiện đang tham gia nghiên cứu và giảng dạy các môn Luật Kinh doanh, Luật thương mại điện tử, Quản trị nhà nước, Luật khiếu nại, tố cáo, Tư duy pháp lý, PL và nền kinh tế số và Luật cạnh tranh.

Thầy đã công bố nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về luật cạnh tranh, luật về công nghệ, luật thương mại điện tử, luật doanh nghiệp,.

Thầy Đinh Khương Duy

Thầy Đinh Khương Duy hiện là giảng viên khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Các môn học giảng dạy bao gồm  Luật thương mại quốc tế, Kinh tế học pháp luật và Luật Kinh doanh.

 

Thầy nhận bằng Thạc sĩ Luật & Kinh tế quốc tế tại Đại học Bern (Thụy Sĩ) năm 2013 và Tiến sĩ Luật học (chuyên ngành Luật Kinh tế quốc tế) tại Đại học Bocconi (Italia) năm 2019.

 

Thầy có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực luật thương mại quốc tế, chuyên sâu về pháp luật của Tổ chức Thương mại Thế giới, pháp luật hải quan, quy tắc xuất xứ. Thầy cũng có kinh nghiệm làm việc tại một số tổ chức quốc tế và khu vực trong lĩnh vực thương mại quốc tế và hội nhập khu vực. Các nghiên cứu của thầy tập trung vào lĩnh vực quy tắc xuất xứ và vấn đề hiện đại hóa luật thương mại quốc tế trong nền kinh tế hiện đại.

Cô Trần Thị Minh Đức

Cô Trần Thị Minh Đức hiện là giảng viên khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). 

Cô nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Luật hình sự năm 2008 tại trường Đại học Luật TP.HCM. 

 

Cô có 15 năm nghiên cứu và giảng dạy Pháp luật kinh doanh, Luật Hình sự, Tố tụng Hình sự và Nhập môn Luật học. Bên cạnh đó, cô đã công bố nghiên cứu quốc tế về Luật lao động cưỡng bức tại Việt Nam.

Cô Vũ Trúc Hạnh

Cô Vũ Trúc Hạnh hiện là giảng viên khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). 

Cô nhận bằng Cử nhân chuyên ngành Luật Thương mại – Dân sự – Quốc tế (Chất lượng cao) năm 2019 tại trường Đại học Luật TP.HCM và Thạc sĩ chuyên ngành Luật doanh nghiệp và thương mại năm 2021 tại trường Đại học Maastricht, Hà Lan.

 

Cô hiện đang tham gia nghiên cứu và giảng dạy các môn Luật kinh doanh và Luật thương mại Việt Nam. Cô đã công bố một số nghiên cứu về luật thương mại, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và lao động trẻ em.

Cô Nguyễn Thị Hằng

Cô Nguyễn Thị Hằng hiện là giảng viên khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). 

Cô nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Luật công năm 2003 tại trường Đại học Toulouse 1, Cộng hòa Pháp. 

Cô bắt đầu công tác tại UEH từ năm 2007 và giảng dạy Pháp luật kinh doanh, Luật Dân sự và Tư pháp quốc tế. Bên cạnh đó, cô cũng đã tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về sở hữu trí tuệ.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền hiện là giảng viên Khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). 

Cô nhận bằng Thạc sĩ ngành Luật kinh tế (2004) và Tiến sĩ ngành Luật Quốc tế (2014) tại Trường Đai học Luật Hà Nội.

 

Cô có hơn 20 năm nghiên cứu và giảng dạy chuyên sâu về Luật thương mại quốc tế, Luật cạnh tranh, Pháp luật về đấu thầu, Hợp đồng thương mại quốc tế, Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và có các công trình nghiên cứu liên quan được công bố trên các tạp chí và hội thảo trong nước và quốc tế có uy tín.

Cô Lê Thùy Khanh