GVHD KLTN Lớp 2019 – Vũng Tàu 4

Kính chào Quý học viên,

Khoa Luật UEH xin chuyển đến quý học viên danh sách Giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp Lớp 2019- Vũng Tàu. Thông tin được đính kèm vào file bên dưới.

2019 VUNG TAU_DS GVHD

Quý học viên vui lòng tham khảo các biểu mẫu tại đây https://law.ueh.edu.vn/bieu-mau/

Kính chúc Quý học viên hoàn thành tốt khóa luận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *