Hội nghị lấy ý kiến quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2021-2025 và 2025-2030

Sáng ngày 02/6/2022, Khoa Luật UEH đã có buổi “Hội nghị lấy ý kiến quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2021-2025 và 2025-2030” nhằm mục đích quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời, dựa trên cơ sở số lượng quy hoạch hiện tại và các quy định hiện hành, UEH tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ chức danh Hiệu trưởng trường thuộc UEH và tương đương trở xuống, và nhiệm kỳ 2025 – 2030 từ chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng UEH trở xuống.

Thực hiện chỉ đạo của UEH và Ban Giám hiệu Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước (CELG), Khoa Luật tiến hành tổ chức Hội nghị thực hiện lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý nhiệm kì 2025 – 2030

Đến tham dự Hội nghị, Khoa Luật rất vinh dự đón tiếp GS.TS. Sử Đình Thành – Hiệu trưởng UEH – Phụ trách CELG, TS. Đinh Công Khải –Phó Hiệu trưởng CELG, Bí thư chi bộ Khoa Luật & Khoa QLNN, ThS. Đặng Thị Bạch Vân – Trưởng phòng Tổng hợp CELG – Thành viên tổ công tác.

GS. TS Sử Đình Thành và TS. Đinh Công Khải
MC Th.S NCS Huỳnh Thiên Tứ
Các GV Khoa Luật tiến hành bỏ phiếu

Sau khi tiến hành công tác bỏ phiếu, kiểm phiếu, hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp, các giảng viên cùng chụp ảnh lưu niệm tại English Zone thuộc tòa nhà B2. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *