Hướng dẫn viết khóa luận cho các khóa hệ đào tạo

Sinh viên các khóa và hệ đào tạo của Khoa Luật UEH, vui lòng click vào các đường link dưới đây để download các hướng dẫn thực tập và viết chuyên đề/khóa luận mới nhất (2017)

Sinh viên cần thực hiện đúng theo các yêu cầu về hình thức và nội dung để có thể đạt được điểm số mong muốn.

Hướng dẫn thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp, các khóa chính quy văn bằng 1 và 2, Download 

Báo cáo thực tập có mẫu tại đây, sau khi hoàn thành khóa luận, sinh viên sẽ đóng chung với quyển khóa luận nộp về khoa. Download

Ngoài ra, để thuận tiện cho việc viết khóa luận, sinh viên có thể dùng file mẫu khóa luận (template) để viết luận trực tiếp. Download 

DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Quy định về viết luận văn thạc sĩ ứng dụng năm 2017, download 05_LLM_CourseWork_Thesis

Mẫu Template cho luận văn thạc sĩ có thể download tại đây.

Chúc các bạn thành công.