Lịch sử hình thành và phát triển

Trong xu thế phát triển thành một đại học đa ngành, Trường Đại học học kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) đã tham gia đào tạo và cấp bằng Cử nhân Luật từ hơn 15 năm trở lại đây. Hàng ngàn Cử nhân Luật UEH đang tham gia cung cấp dịch vụ pháp lý thiết yếu phục vụ sự phát triển nhanh chóng của nhiều ngành kinh tế quan trọng như bảo hiểm, vận tải, ngân hàng, góp phần vào sự chuyển mình năng động của khu vực kinh tế phía Nam.

Khoa Luật UEH được thành lập ngày 15/01/2001, từ đó cho đến nay đảm nhận chức năng đào tạo Cử nhân Luật. Từ tháng 8/2014 tới đây, Khoa Luật UEH sẽ tham gia đào tạo sau đại học, đào tạo thạc sĩ Luật, chuyên ngành Luật kinh tế.

Cho đến nay, Cử nhân Luật UEH được đào tạo từ hai nguồn chính, bao gồm hệ sinh viên tích lũy đủ 128 tín chỉ trong thời gian đào tạo khoảng 4 năm và học viên đã có một bằng đại học cần tích lũy thêm 76 tín chỉ trong thời gian đào tạo khoảng 2 năm. Sau khi tích lũy các kiến thức nền tảng của ngành Luật, trọng tâm đào tạo tại Khoa Luật UEH nhấn mạnh vào các khía cạnh pháp luật kinh doanh, từ khởi sự thành lập công ty, giao kết các hợp đồng kinh doanh thương mại, cho tới quản trị công ty, giải quyết tranh chấp kinh doanh và các giao dịch pháp lý phổ quát trong thương mại quốc tế.

Phát triển tiền thân từ một Bộ môn Luật của Khoa Đại cương, năm 1998 Bộ môn Luật đã được nâng lên thành Ban Luật kinh tế đảm nhận giảng dạy Pháp luật đại cương và Luật kinh tế cho tất cả các hệ đào tạo của toàn trường. Năm 2001, dựa trên cơ sở của Ban Luật kinh tế, Khoa Luật kinh tế đã được thành lập và trở thành một trong 12 khoa và viện đào tạo của UEH. Năm 2013, Khoa Luật Kinh tế chính thức được đổi tên thành Khoa Luật (tên tiếng Anh là UEH Law School). Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Lê Văn Hưng đã đóng góp một phần công sức to lớn để thúc đẩy là thành lập nên Khoa Luật. Thầy Hưng là Trưởng Khoa Luật từ khi thành lập cho tới những năm 2010.

Vào thời điểm hiện tại, Khoa Luật UEH là một trong 10 cơ sở đào tạo Luật học ở khu vực phía Nam. Cùng với các đơn vị bạn, Khoa Luật UEH đang đứng trước những thách thức hết sức to lớn trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu Luật học. Trong trào lưu cải cách quản trị đại học đang diễn ra mạnh mẽ tại UEH, được sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, thực hiện chủ trương chung của toàn trường, cộng đồng học viên và giảng viên Khoa Luật UEH đang từng bước, kiên định và chắc chắn, thực hiện các cam kết nhằm đổi mới chất lượng học và nghiên cứu, giảng dạy tại Khoa.

Thứ nhất, Khoa Luật đã công bố một Bộ chuẩn đầu ra (Learning Outcomes), được hiểu là những kỹ năng, kiến thức, phẩm chất và thái độ của người học cần phải có khi nhận tấm bằng Cử nhân Luật UEH. Tất cả các môn học phải giải thích rõ sẽ đóng góp vào việc đạt được một hay nhiều trong số 6 chuẩn đầu ra này bằng những cách nào và với mức độ nào.

Thứ hai, căn cứ vào Bộ chuẩn đầu ra đã công bố như một cam kết của Khoa Luật UEH với xã hội, một Chương trình đào tạo mới, nhất quán cho tất cả các hình thức đào tạo đã được UEH thông qua. Cử nhân Luật UEH cần phải tích lũy 18 môn học cốt lõi, làm nền tảng cho người hành nghề luật, sau các môn học bắt buộc đó mới tính tới các môn học tự chọn được thiết kế linh hoạt phù hợp với nhu cầu của người học.

Thứ ba, từng giảng viên Khoa Luật UEH cam kết hàng năm phải công bố ít nhất một công trình nghiên cứu, dù là bài đăng trên tạp chí hay một công trình khoa học được trình bày tại các hội thảo trong và ngoài nước. Từ 2016, nhóm học liệu của Khoa Luật UEH hàng năm sẽ cung cấp tuyển tập các văn bản pháp luật và án lệ Việt Nam, cùng tham khảo với giáo trình và bài đọc quốc tế, học viên phải làm quen dần với môi trường học tập toàn cầu. Đọc hiểu tiếng Anh trở thành một yêu cầu căn bản đối với cả thầy và trò.

Thứ tư, trong bối cảnh rất có hạn về tất cả các nguồn lực vật chất và con người, tài sản lớn nhất của Khoa Luật UEH là sự đoàn kết, chia sẻ các giá trị chung cần hướng tới của toàn trường. Sự thay đổi mạnh mẽ của UEH cuốn theo sự thay đổi của tất cả các khoa, sự thay đổi của từng khoa hối thúc mỗi giảng viên và học viên phải thay đổi cách học và cách nghiên cứu, giảng dạy. Sự phân chia bộ môn trở thành tương đối, giảng viên phải tự liên kết thành các nhóm đa dạng để chia sẻ thông tin và kiến thức, từ đó hy vọng mới tạo ra sức mạnh tập thể nhằm định hình bản sắc riêng của Khoa Luật UEH trong khu vực phía Nam.

Thứ năm, một cộng động cựu học viên Khoa Luật UEH đang từng bước hình thành, với một Quỹ khuyến học khiêm tốn, song bắt đầu cấp những học bổng đầu tiên tiếp sức cho sinh viên nghèo vượt khó. Một Câu lạc bộ Pháp lý, những phiên tòa giả định, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và đa dạng các sinh hoạt của sinh viên đang hình thành, góp phần định dạng dần bản sắc của Cộng đồng Cử nhân Luật UEH. Thế hệ đàn anh quay trở lại nâng đỡ những thế hệ đàn em, một mái nhà có tôn ti trật tự, nhân văn và nghĩa tình đang từng bước hình thành.

Về quy mô đào tạo: Hiện nay khoa Luật đào tạo các chuyên ngành sau:

  • Cử nhân Luật chính quy, chuyên ngành Luật kinh doanh: 100 sinh viên/năm
  • Cử nhân luật chính quy, chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế: 50 sinh viên/ năm
  • Cử nhân văn bằng 2 chính quy, chuyên ngành luật kinh doanh: 150-200 sinh viên/năm
  • Thạc sĩ Luật kinh tế (bao gồm cả hướng nghiên cứu và ứng dụng): 150 học viên/năm
  • Tiến sĩ Luật Kinh tế: 1-2 NCS/năm

Nhìn lại để đi tới, Khoa Luật UEH là một Khoa nhỏ trong Trường cũng như trong so sánh với các cơ sở đào tạo Luật học phía Nam. Phù hợp với quy mô ấy, Khoa Luật UEH xác định một sứ mạng vừa sức, với những mục tiêu phát triển thận trọng, từ phía giảng viên, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại một chất lượng đào tạo ngày càng có trách nhiệm hơn với người học. Người Phương Nam phóng khoáng, năng động và vững tin trong hội nhập toàn cầu những mong có được các trường dạy luật xứng đáng với tầm vóc ấy. Đó cũng là cam kết và thái độ phục vụ trước cộng đồng của Khoa Luật UEH chúng tôi.

UEH School of Law