Nâng cao nhận thức pháp luật và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cộng đồng trong phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) triển khai dự án “Nâng cao nhận thức pháp luật và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cộng đồng trong phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt

Rác thải sinh hoạt tại Gò Vấp

Vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt đang trở thành bài toán khó giải quyết trong hoạt động bảo vệ môi trường. Để tận dụng tối đa tài nguyên rác, cần tích cực thúc đẩy thay đổi từ nhận thức đến hành vi trong hoạt động phân loại rác tại nguồn và lưu giữ, chuyển giao và thu gom rác thải sinh hoạt một cách khoa học. Dự án “Nâng cao nhận thức pháp luật và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cộng đồng trong phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạtdo Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF), Liên Minh Châu Âu tài trợ thông qua dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam (EUJULE). Dự án JIFF được Tổ chức Oxfam tại Việt Nam quản lý và Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh nhận tài trợ từ JIFF và triển khai dự án trong từ tháng 11/2021 – 10/2022 tại 3 phường trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu chính của dự án hướng đến đánh giá hiện trạng tình hình phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Gò Vấp nói chung, đồng thời thí điểm hệ thống thùng rác cầu vồng tại khu dân cư và trường học để quan sát sự thay đổi trong hành vi phân loại rác. Từ đó, dự án mong muốn đóng góp ý kiến cho quyết định của UBND TP.HCM về quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Nhằm thực hiện hóa mục tiêu hành động, Khoa Luật, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, UEH đã bước đầu khảo sát người dân, cán bộ quản lý môi trường và công ty môi trường tại địa bàn các phường 12, 13 và 17 Quận Gò Vấp và sẽ tiếp tục cùng chính quyền địa phương và các trường THPT Nguyễn Công Trứ cùng THPT Gò Vấp thực hiện các hoạt động cụ thể theo lộ trình của dự án.

Nhóm tư vấn triển khai khảo sát tại địa phương

Nhóm tư vấn triển khai khảo sát tại địa phương

Trong thời gian tới, dự án chuẩn bị tổ chức báo cáo chuyên đề về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom rác với nội dung báo cáo kết quả khảo sát, phổ biến lợi ích của phân loại rác tại nguồn và vai trò, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định của Luật bảo vệ Môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, hoạt động tham vấn cộng đồng đang được lên kế hoạch triển khai cho quyết định lựa chọn vị trí đặt nơi tập kết chất thải rắn sinh hoạt.

Hiện nay, dự án đang có nhu cầu chào giá dịch vụ thiết kế và cung cấp hệ thống thùng rác cầu vồng thí điểm cho dự án. Kính mới các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo thông tin đăng tải tại website https://tckt.ueh.edu.vn/TinTuc/?m=458&NO_OBJ=238645

Với mục tiêu “biến rác thành vàng”, Dự án “Nâng cao nhận thức pháp luật và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cộng đồng trong phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt” có ý nghĩa đặc biệt, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật bảo vệ môi trường cho người dân, thúc đẩy sự phối hợp giữa các bên liên quan nhằm thay đổi hành vi phân loại rác trong cộng đồng, hướng đến vì một môi trường phát triển bền vững.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *