028.38221709

Bổ nhiệm Trưởng khoa và phó trưởng khoa Luật 2020: Nhiệm kỳ mới, sức sống mới

Sáng ngày 29/10/2020 tại B1-302

Tân hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TPHCM, GS.TS Sử Đình Thành cùng Phó hiệu trưởng GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, đã thực hiện nghi thức trao quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa và các Phó trưởng khoa Luật, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng khoa: TS. Dương Kim Thế Nguyên (bổ nhiệm mới)

Phó trưởng khoa: TS. Trần Vân Long (bổ nhiệm lại)

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Anh (bổ nhiệm mới)

Vậy là từ hôm nay, khoa Luật chính thức có trưởng khoa mới- TS. Dương Kim Thế Nguyên, một người thầy tâm huyết với nghề, nhiều hoài bão với khoa luật UEH. Sự đoàn kết, đồng lòng là thế mạnh của khoa luật, thể hiện sự tín nhiệm rất cao của các thầy cô khoa Luật đối với lãnh đạo khoa nhiệm kỳ mới.

Tập thể khoa Luật tin rằng, với sự nhiệt huyết của các thầy cô, Khoa Luật sẽ giữ vững sự ổn định và tiếp tục phát triển đi lên. Trên cơ sở những nền móng đầu tiên do sáng lập khoa, TS. NGƯT Lê Văn Hưng gầy dựng, những triết lý dạy luật cùng với tư duy khai phóng được vun trồng bởi PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, PGS.TS Võ Trí Hảo, chúng tôi tin rằng, Khoa Luật từng bước định hình bản sắc riêng của mình, trở thành cơ sở đào tạo Luật có uy tín khu vực phía nam.

TS. Nguyễn Thị Anh với bó hoa tươi thắm từ đồng nghiệp

Nào cùng tươi như hoa và chụp hình, thế hệ đi trước nối tiếp thế hệ sau, UEH School of Law tiếp tục khẳng định vị thế của mình bằng lối đi riêng, với những kỳ vọng như những đóa hướng dương vươn mình về phía trước.

TVL 30/10/2020

Reviews