Tọa đàm những chia sẻ về công bố quốc tế của PGS. TS Bùi Ngọc Sơn, Đại học Trung Văn Hongkong

Sáng ngày 30.5.2020, tại A205, nhận lời mời từ khoa Luật, PGS.TS Bùi Ngọc Sơn đã có những chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho giảng viên và các nghiên cứu sinh trong khoa về công bố quốc tế các vấn đề của luật pháp Việt Nam.

PGS.TS Bùi Ngọc Sơn, tốt nghiệp tiến sĩ luật từ Đại học Hongkong, được biết đến với rất nhiều bài viết trên các tạp chí danh tiếng liên quan đến các khía cạnh khác nhau của luật Việt Nam. Thầy có thời gian công tác ở Khoa Luật trường Đại học Kinh tế TPHCM, sau đó tham gia giảng dạy tại trường luật Đại học Quốc gia Singapore, và nay là Phó giáo sư của trường Đại học Trung Văn Hongkong.

Có thể tham khảo profile của thầy ở đây, https://www.law.cuhk.edu.hk/app/people/prof-ngoc-son-bui/ 

Qua buổi tọa đàm trực tuyến, thầy cho rằng cơ sở dữ liệu của luật Việt Nam là vô cùng phong phú để khai thác các vấn đề khác nhau, đảm bảo các yếu tố cho xuất bản quốc tế, từ luật lệ hương ước làng xã, cho đến luật thuộc địa, hay luật xã hội chủ nghĩa và luật toàn cầu… Để xuất bản quốc tế, các khía cạnh pháp luật Việt Nam phải kết nối được với các học thuyết pháp lý trên thế giới, ví dụ: áp dụng các học thuyết trong phân tích một vấn đề pháp lý của Việt Nam, hoặc dùng pháp luật Việt Nam làm dữ liệu để hướng tới thay đổi hay bổ sung các học thuyết hiện hữu, hoặc có thể là phác thảo nên học thuyết mới.

Trong viết lách luật học, theo thầy Sơn, phải tiếp cận ở ba cách khác nhau cả luật trong sách vở (law in book), luật trong thực tiễn (law in action) và luật trong tư duy (law in mind), bức tranh nghiên cứu về luật của Việt Nam mới có thể gây hứng thú cho cộng đồng học thuật quốc tế.

Cuối cùng, thầy nhấn mạnh, sự kết nối với học thuật quốc tế rất quan trọng, một bài viết được cọ xát và trình bày ở nhiều hội thảo quốc tế uy tín sẽ làm cho khả năng chấp nhận bài viết đó của ban bình duyệt các tạp chí trở nên dễ dàng hơn. Cộng đồng học thuật của các nước nói tiếng Anh thường không chọn các tạp chí ưu tiên theo sự phân loại hay danh sách của ISI hay Scopus, mà rất chú trọng đến uy tín học thuật của bản thân các tạp chí ấy.

Bạn có thể xem slide trình bày của thầy ở đây Academic Publications Vietnam (1)

Một số hình ảnh ở tọa đàm