NHU CẦU DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN SINH VIÊN THAM GIA HỌC KỲ DOANH NGHIỆP NĂM 2022

Chào các bạn sinh viên,

Khoa Luật thông báo nhu cầu của doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên tham gia học kỳ doanh nghiệp năm 2022. Thông tin đính kèm thông báo này.

Thời gian thực hiện học kỳ doanh nghiệp : 10 tuần (từ ngày 08/08/2022 đến ngày 16/10/2022)
Số buổi thực tập: 08/08/2022- 16/10/2022

Để đăng ký, sinh viên liên hệ trực tiếp với Doanh nghiệp theo thông tin trong danh sách.

(nhấp vào đường link sau)

NHU CAU TIEP NHAN SV DN-HKDN 2022 – Google Trang tính

Chúc các bạn hoàn thành tốt học kỳ doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *