Thông báo

15Thu 2021

DANH SÁCH GVHD KLTN_ K2020 VB2 TP (BTH)

Các anh chị sinh viên thân mến
K2020 VB2/TP (BTH) chuẩn bị vào đợt thực tập viết khóa luận tốt nghiệp, theo kế hoạch kèm theo đây

Loading…

Taking too long?

Reload document
|

Open in new tab

Dưới đây là danh sách phân công

12Mon 2021

Danh sách phân công GVHD kiến tập, thực tập / Học kỳ doanh nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp cho K44.

Các anh chị sinh viên thân mến
Dưới đây là danh sách phân công giảng viên hướng dẫn cho đợt kiến tập, thực tập / Học kỳ doanh nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp cho K44.
Danh sách giảng viên được

22Mon 2021

Danh sách phân công GVHD KLTN LỚP HVCB3 + Q9 và LỚP K2018 TP1, TP1 BS,TP4

Các anh chị học viên Lớp HVCB3 + Q9 và LỚP K2018 TP1, TP1 BS,TP4 thân mến
Dưới đây là danh sách phân công giảng viên hướng dẫn cho đợt thực tập sắp tới, được phân công ưu tiên theo nguyện

16Wed 2020

Danh sách phân công GVHD K2019 VB2 TP1 (thực tập từ 21/12/2020 đến 3/4/2021)

Các anh chị sinh viên thân mến
K2019 VB2 TP1 chuẩn bị vào đợt thực tập viết khóa luận tốt nghiệp, theo kế hoạch kèm theo đây

Loading…

Taking too long?

Reload document
|

Open in new tab

Download
Dưới đây là danh sách phân

29Sun 2020

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp VB2 K21 Luật kinh doanh

Các anh chị sinh viên văn bằng 2 Luật kinh doanh K21 thân mến,
Sắp tới, từ 4 tháng 1, là 10 tuần các anh chị tập trung làm khóa luận tốt nghiệp, theo thông báo dưới đây từ Phòng đào