Danh sách GV hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp VB2 K21.2

Các anh chị sinh viên ĐHCQ VB2 khóa K21.2 thân mến,

Dưới đây là danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, thời gian từ 09/08/2021 – 17/10/2021

 

 

Các anh chị vui lòng liên hệ giảng viên hướng dẫn qua email để tiến hành viết khóa luận sớm.

Chúc các anh chị thành công.