Phân công hướng dẫn thực tập các lớp VB2 VHVL Luật và quản trị địa phương

Các anh chị học viên văn bằng 2 hệ vừa học vừa làm các lớp K2017 VB2/HVCBTP3 và K2017 VB2/TTBDCTQ93 thân mến

Đợt thực tập tốt nghiệp của anh/chị là 14/09/2020 đến 30/11/2020. Các anh chị nên liên hệ giảng viên hướng dẫn theo danh sách phân công dưới đây để triển khai đề tài của mình thật sớm, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

Các anh chị cũng vui lòng tham khảo quy trình, và biểu mẫu có liên quan đến thực tập tốt nghiệp ở link dưới đây

Biểu mẫu

Chúc các anh chị thành công!