028.38221709

Thông báo (Về việc Nộp Chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ IC3, GDQP Khóa 44 để xét tốt nghiệp)

Trong Kế hoạch số 61/KH-ĐT ngày 06/4/2021 V/v Thực tập và xét tốt nghiệp khóa 44 ĐHCQ năm 2021 (trừ ngành Kế toán) có nội dung liên quan đến việc sinh viên khóa 44 nộp các chứng chỉ xét tốt nghiệp, cụ thể:

–          Từ 18/10/2021 đến 21/10/2021: Lớp trưởng nộp bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho Thư ký Khoa/Viện;

–         Từ 25/10/2021 đến 28/10/2021: Thư ký Khoa/Viện bàn giao chứng chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho Phòng Đào tạo;

Do tình hình dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội, phòng Đào tạo triển khai hình thức nộp online, sinh viên đăng ký và nộp ảnh chụp các chứng chỉ tại trang Portal sinh viên. Các Thầy/Cô có thể tham khảo các thông báo liên quan đến nội dung trên tại  website daotao.ueh.edu.vn. Cụ thể:

1. Thông  báo nộp Chứng chỉ ngoại ngữ Khóa 44 ĐHCQ xét tốt nghiệp học kỳ cuối năm 2021

http://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-trong-nam/thong-tin-tot-nghiep/2021-8-31-thong-bao-nop-chung-chi-ngoai-ngu-khoa-44—dai-hoc-chinh-quy-xet-tot-nghiep-hoc-ky-cuoi-nam-2021

2. Thông báo nộp Chứng chỉ IC3 khóa 44 ĐHCQ xét tốt nghiệp học kỳ cuối năm 2021

http://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-trong-nam/thong-tin-tot-nghiep/2021-9-5-thong-bao-nop-chung-chi-ic3-khoa-44—dai-hoc-chinh-quy-xet-tot-nghiep-hoc-ky-cuoi-nam-2021

3. Thông báo nộp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh khóa 44 ĐHCQ xét tốt nghiệp học kỳ cuối năm 2021

http://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/2021-10-8-thong-bao-ve-viec-nop-chung-chi-giao-duc-quoc-phong—an-ninh-khoa-44—dai-hoc-chinh-quy-xet-tot-nghiep-hoc-ky-cuoi-nam-2021

Reviews