Thông báo về việc tham gia học kỳ doanh nghiệp

Chào các bạn sinh viên thân mến

Qua kết quả phỏng vấn sơ bộ, danh sách sinh viên dưới đây được chọn để giới thiệu đến các doanh nghiệp, đơn vị có liên kết triển khai học kỳ doanh nghiệp.

Danh sách sinh viên cùng với nơi thực hiện học kỳ doanh nghiệp như sau:

Các bạn vui lòng đến văn phòng khoa vào sáng mai (13/8/2020), gặp cô Diệu My để nhận thư giới thiệu, sau đó các bạn đến nơi thực tập để tiến hành phỏng vấn bởi chính nơi thực tập.

Quy định về học kỳ doanh nghiệp có ở link dưới đây

Chúc các bạn thành công

 

Về việc triển khai học kỳ doanh nghiệp