Tiến sĩ

Tiến sĩ Luật kinh tế (SJD) – Khoa Luật – ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Mục tiêu của Chương trình đào tạo

Trên thế giới, tùy vào truyền thống pháp luật của từng nước, việc đào tạo tiến sĩ luật khá đa dạng. Tại Hoa Kỳ, một số trường đào tao Tiến sĩ Khoa học Luật S.J.D, viết tắt của chữ Doctor of Juridical Science.

Chương trình đào tạo bậc tiến sĩ, tiến hành trong 04 năm, với 25 tín chỉ bắt buộc và các yêu cầu khác về nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu, trong đó việc thực hiện và bảo vệ thành công một Luận án tiến sĩ chỉ là một khâu trong quá trình đào tạo.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình Tiến sĩ Luật kinh tế (UEH-SJD) là đào tạo ra những chuyên gia nghiên cứu, thành thạo các phương pháp nghiên cứu kinh tế-luật, áp dụng một cách nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp các phương pháp phân tích kinh tế để từ đó đánh giá, nghiên cứu pháp luật một cách độc lập, có đạo đức nghiên cứu và tinh thần nghiên cứu pháp luật hướng tới một chế độ thượng tôn pháp luật, đảm bảo tiếp cận công lý cho mọi người.

Sau khi được cấp bằng Tiến sĩ Luật kinh tế của UEH, các chuyên gia này dự kiến sẽ có năng lực để dẫn dắt hoạt động nghiên cứu và giảng dạy về luật kinh tế, đặc biệt là ở các cơ sở nghiên cứu giảng dạy luật tại khu vực phía Nam.

Thời gian đào tạo

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Luật kinh tế ứng dụng được thực hiện dưới hình thức không tập trung, thời gian đào tạo là 04 năm.

Đối tượng tuyển sinh

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Luật kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh định hướng đối tượng tuyển sinh là các ứng viên đã có bằng Thạc sĩ trong các chuyên ngành luật học nói chung.

Đối tượng dự tuyển không phải bổ sung kiến thức: Bao gồm những ứng viên đã có bằng Thạc sĩ Luật kinh tế, Luật kinh doanh từ các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, không phân biệt hệ đào tạo chính quy hay tại chức.

Đối tượng dự tuyển phải bổ sung kiến thức: Bao gồm những ứng viên đã có bằng Thạc sĩ về luật, song không trong các chuyên ngành Luật kinh tế, Luật kinh doanh.

Danh mục các ngành gần, ngành phù hợp với Luật kinh tế

Đối tượng dự tuyển phải bổ sung kiến thức: Bao gồm người đã tốt nghiệp sau đại học các chuyên ngành về luật, bao gồm: Thạc sĩ luật học, Thạc sĩ Luật hình sự, Thạc sĩ luật hành chính, Thạc sĩ luật quốc tế.

Danh mục các môn học bổ sung kiến thức

Ứng viên có bằng thạc sĩ trong các chuyên ngành không phải là Luật kinh tế, Luật kinh doanh phải hoàn tất một khối lượng kiến thức bổ sung ngành luật bao gồm 09 tín chỉ (TC), phân bổ cho 03 môn học, cụ thể như sau:

  • Luật Công ty nâng cao (hoặc Luật công ty II), 3 tín chỉ
  • Luật Hợp đồng nâng cao (hoặc Luật Hợp đồng II), 3 tín chỉ
  • Luật và Phát triển, 3 tín chỉ.

Ba học phần này hiện đang được giảng dạy cho bậc Cao học Luật kinh tế, mỗi môn 04 tín chỉ. Nghiên cứu sinh có thể tích lũy 03 học phần này bằng cách tham gia học ghép cùng các lớp Cao học tương ứng.

Các môn thi tuyển sinh

Việc tổ chức thi và xét tuyển nghiên cứu sinh ở bậc học tiến sĩ tiến hành theo các quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Các ứng viên sẽ được tuyển chọn dựa trên kết quả tuyển sinh.

Ganas69 Uber77 Gacor77