Triết lý đào tạo

Trên thế giới, việc đào tạo sau đại học và sau đại học về luật rất đa dạng, tùy thuộc vào truyền thống pháp luật của từng nước. Nếu việc đào tạo cử nhân luật ở bậc đại học (LLB: Bachelor of Laws) cung cấp cho học viên nền tảng kiến thức rộng rãi, phổ quát, thì mục đích đào tạo thạc sĩ thường chuyên sâu hơn, ví dụ chuyên về luật kinh doanh quốc tế, luật sở hữu, luật cạnh tranh, luật công ty, giải quyết tranh chấp và trọng tài. Ở Việt Nam, ngành đào tạo Luật được phân thành các chuyên ngành gồm Luật kinh tế, Luật quốc tế, Luật hình sự, Luật hành chính. Cũng đã xuất hiện những chương trình đào tạo Luật đại học và sau đại học chuyên ngành khác như Luật so sánh kết hợp với các đại học Pháp, Luật về Nhân quyền kết hợp với các đại học Phần Lan, Đan Mạch tổ chức tại nhiều cơ sở đào tạo luật ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

So sánh với bối cảnh chung đó, mục tiêu của Chương trình đào tạo đại học và sau đại học Ngành Luật tại ĐHKT TPHCM là đào tạo ra những chuyên gia pháp lý có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật kinh doanh để hành nghề tư vấn pháp lý, góp phần phát triển và quản lý doanh nghiệp, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, có thể độc lập đưa ra đề xuất giải quyết tình huống pháp lý trong kinh doanh, nắm vững các thao tác nghiệp vụ góp phần giải quyết tranh chấp kinh doanh. Trong quá trình đào tạo, người học cũng được mong đợi sẽ tự trang bị kiến thức pháp luật trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng hành nghề luật, Chương trình đào tạo cũng quan tâm huấn luyện đạo đức và thái độ của các chuyên gia luật tương lai đối với xã hội và cộng đồng.

Học viên tốt nghiệp tại Khoa Luật – ĐHKT TPHCM có thể công tác tại khu vực doanh nghiệp, tại các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến pháp luật kinh tế và hệ thống Tòa án nhân dân, tại các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý khác.

Nhấn mạnh vào đào tạo kiến thức, kỹ năng, phương pháp và đạo đức hành nghề của chuyên gia pháp luật kinh doanh, Các chương trình về bản chất được dựa trên một khối kiến thức đã được lựa chọn (coursework), học viên tích lũy đủ tín chỉ là đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp. Luận văn tốt nghiệp bản chất là một Bài tập phân tích pháp luật, được thực hiện như một Báo cáo tốt nghiệp, có độ dài nhất định.

Để giúp các chuyên gia pháp lý có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc hành nghề, Chương trình đào tạo hướng tới việc trang bị cho học viên hai nhóm kiến thức và kỹ năng dưới đây:

Phân tích, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật phục vụ phát triển và hội nhập kinh tế

–          Trang bị kiến thức nền tảng về vai trò của thể chế pháp luật đối với phát triển.

–          Trang bị các kiến thức nền tảng về pháp luật công ty, luật hợp đồng, pháp luật sở hữu trí tuệ, luật tài sản, giải quyết tranh chấp kinh doanh đáp ứng đòi hỏi thực tế từ hoạt động của khu vực doanh nghiệp.

–          Trang bị các kiến thức luật thương mại kinh doanh quốc tế, hiểu biết về môi trường pháp lý của các thị trường chủ yếu như Hoa Kỳ, Trung Hoa, Nhật bản và Châu Âu.

Kỹ năng, thái độ hành nghề cung cấp các dịch vụ pháp luật đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường

–          Trang bị các kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật, phân tích rủi ro pháp lý, đưa ra các ý kiến pháp lý độc lập.

–           Trang bị các kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng, soạn thảo các văn bản pháp lý, các kỹ năng pháp luật liên quan đến quản trị, điều hành công ty và giải quyết tranh chấp kinh doanh phục vụ các yêu cầu về dịch vụ pháp lý ngày càng đa dạng của khách hàng từ khu vực doanh nghiệp.