Tuyển dụng tư vấn

Khoa Luật – UEH đang tuyển dụng nhóm chuyên gia tư vấn thực hiện báo cáo việc thực hiện phân loại rác tại nguồn của trường THPT Nguyễn Công Trứ và Trường THPT Gò Vấp cho Dự án “Nâng cao nhận thức pháp luật và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cộng đồng trong phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt”.

Địa điểm thực hiện nghiên cứu: 2 trường: THPT Nguyễn Công Trứ và THPT Gò Vấp, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông tin chi tiết tham khảo tại:

https://drive.google.com/drive/folders/1VuhHkPKS8vTwLFplGkBh9_l3F6fxIbgz?usp=sharing

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN BAO GỒM:

  • Sơ yếu lý lịch (CV) của tất cả các thành viên nhóm tư vấn, trong đó có tóm tắt các hoạt động có liên quan.
  • Các bằng cấp thể hiện trình độ chuyên môn, kinh nghiệm: bằng tốt nghiệp đại học, cao học…
  • Đề xuất kế hoạch chi tiết và ngân sách thực hiện (theo mẫu đính kèm).

CÁCH ỨNG TUYỂN:

Hạn nộp kế hoạch chi tiết và ngân sách kèm theo là trước 17h, ngày 29 tháng 8 năm 2022. Các ứng viên gửi đơn về địa chỉ email: lawueh.oxfam@ueh.edu.vn

Tiêu đề hồ sơ: Dự án Khoa Luật UEH_Oxfam_Ứng tuyển nhóm tư vấn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *