Tuyển dụng tư vấn

Khoa Luật – UEH đang tuyển dụng nhóm chuyên gia báo cáo thực hiện việc phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gôm chất thải rắn sinh hoạt.

Địa điểm thực hiện nghiên cứu: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông tin chi tiết tham khảo tại:

https://drive.google.com/drive/folders/1a_kC3USnpsbr-X7YklqmYfxG7ZyEu2gf?usp=sharing

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN BAO GỒM:

  • Sơ yếu lý lịch (CV) của tất cả các thành viên nhóm tư vấn, trong đó có tóm tắt các hoạt động có liên quan.
  • Các bằng cấp thể hiện trình độ chuyên môn, kinh nghiệm: bằng tốt nghiệp đại học, cao học…
  • Đề xuất kế hoạch chi tiết và ngân sách thực hiện (theo mẫu đính kèm).

CÁCH ỨNG TUYỂN:

Hạn nộp kế hoạch chi tiết và ngân sách kèm theo là trước 17h, ngày 29 tháng 8 năm 2022. Các ứng viên gửi đơn về địa chỉ email: lawueh.oxfam@ueh.edu.vn

Tiêu đề hồ sơ: Dự án Khoa Luật UEH_Oxfam_Ứng tuyển nhóm tư vấn TOR10.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *