Cử nhân luật VHVL

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 1, CỬ NHÂN LUẬT CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH HỆ VHVL

Thời gian đào tạo và văn bằng tốt nghiệp

– Thời gian đào tạo: 3.5 năm (chưa kể thời gian sinh viên học tiếng Anh);

– Phương thức đào tạo: Tín chỉ;

– Học vào các buổi tối trong tuần (Từ 17g45 – 21g00). Lịch học sẽ được thông báo cụ thể khi nhập học.

– Sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học với học vị CỬ NHÂN do UEH cấp. Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở bậc cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Các hình thức tuyển sinh: Tuyển thẳng, xét tuyển.

Tuyển thẳng: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học.

Xét tuyển: Có 2 hình thức xét tuyển:

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia

– Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia kể từ năm 2015.

– Các tổ hợp xét tuyển: Có 6 tổ hợp xét tuyển, gồm:

 • Tổ hợp 1: Toán – Vật lý – Hóa học
 • Tổ hợp 2: Toán – Vật lý – Tiếng Anh
 • Tổ hợp 3: Toán – Hóa học – Tiếng Anh
 • Tổ hợp 4: Toán – Văn – Vật lý
 • Tổ hợp 5: Toán – Văn – Hóa học
 • Tổ hợp 6: Toán – Văn – Tiếng Anh

   Ghi chú:

   – Thí sinh chọn một trong các tổ hợp trên để đăng ký xét tuyển, áp dụng cho tất cả các chuyên ngành tuyển sinh;

   – Điểm chấp nhận hồ sơ: Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển >= 12 điểm.

Xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học (học bạ)

– Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT có tổng điểm trung bình 3 môn học của năm học lớp 12 thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm do Hội đồng tuyển sinh quy định.

– Tổ hợp xét tuyển: Như 6 tổ hợp xét tuyển ở mục 3.2.1.

   Ghi chú:

   – Thí sinh chọn một trong các tổ hợp trên để đăng ký xét tuyển, áp dụng cho tất cả các chuyên ngành tuyển sinh;

   – Điểm chấp nhận hồ sơ: Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển >= 12 điểm.

Điểm ưu tiên

– Thí sinh xem phần “Phụ lục chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học” (đính kèm).

– Tất cả diện ưu tiên phải ghi rõ trong Phiếu tuyển sinh, Phiếu đăng ký dự tuyển, kèm theo giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền và nộp cùng hồ sơ tuyển sinh. Các trường hợp nộp bổ túc hồ sơ sau tuyển sinh đều không có giá trị để xét diện ưu tiên.

Hồ sơ tuyển sinh

 • Một (01) Phiếu tuyển sinh theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phát hành (có dán ảnh màu cỡ 3×4, đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận hồ sơ).
 • Các bản sao và giấy tờ liên quan:
 • – Đối với thí sinh tuyển thẳng: Nộp 02 bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm;
 • – Đối với thí sinh xét tuyển:
 • Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Nộp Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
 • Xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học (học bạ): Nộp 02 bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) và Học bạ THPT.
 • Bản sao Giấy khai sinh.
 • Hai (02) bao thư có dán tem (trị giá 3.000đ/bao thư), ghi sẵn họ tên, địa chỉ của thí sinh vào vị trí người nhận.
 • Một (01) Phiếu đăng ký dự tuyển đại học Vừa làm vừa học, dán 02 ảnh màu cỡ 3×4 (theo mẫu).

Ghi chú:

– Thí sinh ghi rõ chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

– Trường hợp chuyên ngành đăng ký có số thí sinh trúng tuyển không đủ số lượng để mở lớp, thí sinh sẽ được chuyển vào chuyên ngành khác thích hợp hoặc bảo lưu kết quả;

– Tất cả các bản sao phải được sao y của nơi cấp hoặc chứng thực của UBND cấp quận, huyện/phường, xã.

 Phát hành hồ sơ:

Phát hành hồ sơ từ ngày ra thông báo tại tại phòng A0.07, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, từ 07g30 – 11g30 và 13g30 – 16g30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2, CỬ NHÂN LUẬT CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH HỆ VHVL

Thời gian đào tạo và văn bằng tốt nghiệp

– Thời gian đào tạo: 2 năm (chưa kể thời gian sinh viên học Tiếng Anh);

– Phương thức đào tạo: Tín chỉ;

Học vào các buổi tối trong tuần (Từ 17g45 – 21g00). Lịch học sẽ được thông báo cụ thể khi nhập học;

– Sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học với học vị CỬ NHÂN do UEH cấp. Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở bậc cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Các hình thức tuyển sinh: Tuyển thẳng, xét tuyển.

Tuyển thẳng

– Những người đã tốt nghiệp Đại học chính quy của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

– Những người đã tốt nghiệp Đại học chính quy từ các trường Đại học có cùng nhóm ngành đào tạo với trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

– Những người đã tốt nghiệp hệ Đại học chính quy từ các trường Đại học có nhóm ngành: Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ.

Xét tuyển

– Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp đại học, có tổng điểm các môn thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm do Hội đồng tuyển sinh quy định.

– Các tổ hợp xét tuyển:

 • Tổ hợp 1: Môn cơ bản + Môn lý luận chính trị
 • Tổ hợp 2: Môn cơ sở + Môn lý luận chính trị
 • Tổ hợp 3: Môn cơ bản + Môn cơ sở
 • Tổ hợp 4: Môn cơ bản + Môn cơ bản
 • Tổ hợp 5: Môn cơ sở + Môn cơ sở

Trong đó:

 • Môn cơ bản: thí sinh chọn 1 trong các môn: Toán cao cấp; Xác suất thống kê; Tối ưu hóa; Tin học đại cương; Ngoại ngữ;…
 • Môn cơ sở: thí sinh chọn 1 trong các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế học; Kinh tế quốc tế; Kinh tế phát triển; Quản trị học; Pháp luật đại cương;…
 • Môn lý luận chính trị: thí sinh chọn 1 trong các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam (Lịch sử Đảng); Tư tưởng Hồ Chí Minh;…

Ghi chú:

– Thí sinh chọn một trong các tổ hợp trên để đăng ký xét tuyển, áp dụng cho tất cả các chuyên ngành tuyển sinh;

– Điểm chấp nhận hồ sơ: Tổng điểm hai (02) môn trong tổ hợp xét tuyển >= 10 điểm;

– Số tiết mỗi môn trong mỗi tổ hợp xét tuyển tối thiểu là 30 tiết;

– Các môn học lý luận chính trị trước đây có tên gọi khác các môn quy định trong tổ hợp xét tuyển sẽ do Hội đồng tuyển sinh xem xét quyết định.

Hồ sơ dự tuyển

Một (01) Phiếu tuyển sinh theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phát hành (có dán ảnh màu cỡ 3×4, đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận hồ sơ).

Hai (02) bản sao bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm toàn khóa học.

Hai (02) bao thư có dán tem (trị giá 3.000đ/bao thư), ghi sẵn họ tên, địa chỉ của thí sinh vào vị trí người nhận.

Bản sao Giấy khai sinh.

Một (01) Phiếu đăng ký dự tuyển đại học Vừa làm vừa học, dán 02 ảnh màu cỡ 3×4 (theo mẫu).

Ghi chú:

– Tất cả các bản sao phải có sao y của nơi cấp hoặc chứng thực của UBND cấp quận, huyện, phường, xã;

 Thí sinh ghi rõ chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

 Trường hợp chuyên ngành đăng ký có số thí sinh trúng tuyển không đủ số lượng để mở lớp, thí sinh sẽ được chuyển vào chuyên ngành khác thích hợp hoặc bảo lưu kết quả.

5. Phát hành hồ sơ:

Phát hành hồ sơ từ ngày ra thông báo tại phòng A0.07, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, từ 07g30 – 11g30 và 13g30 – 16g30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Cập nhật thông tin tuyển sinh ngành luật hệ VHVL mới nhất tại: http://law.ueh.edu.vn/danhmuc/tuyen-sinh/

Hotline 24/24: 0938527438; Email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn; Website: http://tuyensinh.ueh.edu.vn