Tiến sỹ

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Luật Kinh tế của UEH đặt mục tiêu đào tạo đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học có trình độ cao về luật kinh tế. Nghiên cứu sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng để trở thành những nhà nghiên cứu độc lập, sáng tạo, có khả năng phát hiện và luận giải những vấn đề mới trong lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực chuyên môn. Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, nghiên cứu sinh còn có khả năng tham gia vào quá trình hoạch định, xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về kinh tế của Nhà nước trong bối cảnh hội nhập.

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Luật Kinh tế UEH được định vị trở thành một chương trình đào tạo sau đại học hàng đầu trong nước và khu vực vì những lý do sau đây:

Thứ nhất, chương trình thừa hưởng những thành tựu và giá trị chung của UEH. Những năm gần đây, UEH luôn dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, khẳng định được vị thế của mình không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trong khu vực. Cơ sở vật chất và mô hình quản trị của UEH không ngừng được đổi mới, nâng cao, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của hoạt động giảng dạy, nghiên cứu.

Thứ hai, chương trình tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh tiếp cận những hướng nghiên cứu đa ngành, liên ngành và những phương pháp nghiên cứu phi truyền thống. Nghiên cứu luật kinh tế tại UEH giúp người học hiểu được bản chất pháp lý của hoạt động kinh tế, kinh doanh, từ đó gắn chặt hoạt động nghiên cứu với thực tiễn.

Thứ ba, đội ngũ giảng viên chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh có trình độ cao, tốt nghiệp từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, có nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực luật kinh tế.

Thứ tư, UEH nói chung và Khoa Luật nói riêng tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh tham gia vào các công trình nghiên cứu, xuất bản trên các tạp chí khoa học uy tín để hoàn tất yêu cầu bắt buộc của chương trình đào tạo.

 

 

Ganas69 Uber77 Gacor77