UEH – GÓP SỨC VÀO HÀNH TRÌNH PHÂN LOẠI RÁC & TÍCH CỰC HƯỚNG ĐẾN LỐI SỐNG XANH

UEH – GÓP SỨC VÀO HÀNH TRÌNH PHÂN LOẠI RÁC & TÍCH CỰC HƯỚNG ĐẾN LỐI SỐNG XANH

Phân loại, lưu giữ, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện là bài toán khó cho Thành phố Hồ Chí Minh do thói quen gom rác chung của người dân, do hạn chế về cơ sở hạ tầng, phương tiện và địa điểm thu gom. Trước thực trạng này, UEH triển khai dự án “Nâng cao nhận thức pháp luật và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cộng đồng trong phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt” nhận tài trợ từ Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF), Liên Minh Châu Âu.  Dự án tiến hành thực hiện nghiên cứu hiện trạng tình hình phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Gò Vấp nói chung, đồng thời thí điểm hệ thống thùng rác cầu vồng tại khu dân cư và trường học để quan sát sự thay đổi trong hành vi phân loại rác.

Vừa qua, ngày 08/6/2022, Khoa Luật, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, UEH đã cùng nhóm tư vấn tổ chức Báo cáo chuyên đề với nội dung phổ biến quy định của pháp luật về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân tại phường 12, Quận Gò Vấp với sự tham gia của chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 – Quận Gò Vấp cùng đại diện của các hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn phường.

Báo cáo chuyên đề tại Phường 12 Quận Gò Vấp

Chiều cùng ngày, Báo cáo chuyên đề được tổ chức tại Ủy ban nhân dân phường 13 Quận Gò Vấp để phổ biến pháp luật và báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng phân loại, chuyển giao và thu gom rác thải tại địa phương và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng việc tiếp cận Luật Bảo vệ môi trường của người dân.

Báo cáo chuyên đề phường 13 Quận Gò Vấp

Tiếp tục chuỗi báo cáo chuyên đề, ngày 10/6/2022, báo cáo tổ chức tại Ủy ban nhân dân phường 17 Quận Gò Vấp đã thông tin thống kê hiện trạng xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương và giới thiệu một số mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt của các nước trên thế giới đến địa phương.

Báo cáo chuyên đề tại phường 17 Quận Gò Vấp

 

Các báo cáo diễn ra thành công tốt đẹp là cơ sở để tuyên truyền pháp luật về phân loại, chuyển giao, lưu giữ và thu gom chất thải rắn sinh hoạt đến người dân và từng bước thay đổi hành vi, đẩy mạnh lối sống xanh vì môi trường. Trong thời gian tới, dự án của UEH tiến hành thí điểm hệ thống thùng rác cầu vồng trên địa bàn 03 khu phố thuộc phường 12, phường 13 và phường 17, Quận Gò Vấp. Dữ liệu được thống kê là cơ sở góp ý cho Quyết định xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường của thành phố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *