THÔNG TIN TUYỂN SINH

plus
  • law
  • 0 com.
21Sun 2018

Tuyển sinh Thạc sĩ Luật ứng dụng tại Ninh Thuận 2018

Trường Đại học Kinh tế TPHCM trân trọng thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ luật theo yêu cầu, đào tạo tại Ninh Thuận năm 2018.
Thông tin chi tiết tuyển sinh tại thông báo tuyển sinh kèm

plus
  • law
  • 0 com.
15Wed 2017

Tuyển sinh Tiến sĩ Luật – đợt 2 năm 2017

Chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến năm 2017 đợt 2 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là 60 nghiên cứu sinh. Chỉ tiêu đào tạo cho ngành luật được Hội đồng tuyển sinh Sau đại

plus
  • law
  • 0 com.
16Sun 2017

Tuyển sinh Văn bằng 2 hệ VHVL chuyên ngành Luật kinh doanh mở tại trường Đại học Kinh tế TPHCM và tỉnh Đắk Lắk

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VLVH KHÓA K2007/VB2/TP3 MỞ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
1. Thời gian đào tạo và văn bằng tốt nghiệp
– Thời gian đào tạo: 2 năm (chưa kể thời gian sinh viên học

plus
  • law
  • 0 com.
16Sun 2017

Tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học Khóa K2017 TP3, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh khóa đại học Vừa làm

plus
  • law
  • 0 com.
13Tue 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Luật năm 2017 – Đợt 2

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 – Đợt 2 như sau:
Điều kiện dự thi và phương pháp tuyển chọn:
Điều kiện dự thi: thí sinh dự thi