THÔNG TIN TUYỂN SINH

plus
  • law
  • 0 com.
31Thu 2018

Tuyển sinh thạc sĩ luật kinh tế tại Bình Dương- Tháng 6 2018

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ luật tại Bình Dương

Căn cứ Thông báo số 663/TB-DHKT-VSDH của trường Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Kinh tế TPHCM trân trọng thông báo tuyển sinh thạc sĩ Luật kinh tế (hướng

plus
  • law
  • 0 com.
25Fri 2018

Thông báo tuyển sinh Khoá 21 – Văn bằng 2 Đại học chính quy ngành luật kinh doanh năm 2018

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Người dự tuyển Văn bằng 2 Đại học chính quy (ĐHCQ) phải có các điều kiện sau:

Điều kiện về văn bằng:

Người dự tuyển Văn bằng 2 ĐHCQ đã có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy.

plus
  • law
  • 0 com.
25Fri 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Luật đợt 1 năm 2018

Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhằm đào tạo những nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh quản lý

plus
  • law
  • 0 com.
25Fri 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Luật Kinh tế (hướng nghiên cứu). học tại TPHCM, năm 2018 – đợt 2

Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu chung là đào tạo ở trình độ cao cho các chuyên gia pháp lý và các chuyên gia quản lý hoạt động trong các lĩnh vực: quản lý, nghiên cứu, giảng dạy.
Sau khi hoàn tất

plus
  • law
  • 0 com.
25Fri 2018

Tuyển sinh cử nhân luật với chuyên ngành Luật kinh doanh và Luật & quản trị địa phương, Văn bằng 1 và 2 hệ VHVL mở tại Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo tuyển sinh khóa đại học Vừa làm vừa học – văn bằng 2 (ký hiệu: K2018 VB2/CĐBK Đà Nẵng 3), mở tại Trường Cao đẳng Bách khoa Đà