Đại học chính quy

Chương trình song bằng Kinh tế chính trị – Luật và Quản trị địa phương

Nắm bắt nhu cầu không ngừng học hỏi kiến thức của người học, chương trình song ngành tích hợp Kinh tế chính trị – Luật và Quản trị địa phương ra đời. Tham gia chương trình, người học vừa được tiếp thu những kiến thức thuộc lĩnh vực kinh tế chính trị, quản lý và lãnh đạo trong khu vực công, đồng thời có những kiến thức nền tảng pháp lý trong các lĩnh vực của đời sống.

Với chuyên ngành kinh tế chính trị: cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa lý thuyết và thực tiễn. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế chính trị nắm vững kiến thức thuộc chuyên ngành, trở thành người phân tích kinh tế có năng lực, có tư duy khoa họcphản biện, biết giải quyết vấn đề sáng tạo, biết truyền đạt tri thức hiệu quả, người ra quyết định có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Có thể tiếp tục học tập sau đại học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài thuộc lĩnh vực Kinh tế chính trị.

Với chuyên ngành Luật và Quản trị địa phương: đào tạo những chuyên viên pháp lý có kiến thức và kỹ năng toàn diện về môi trường thể chế chính trị, kinh tế và luật pháp phục vụ phát triển, hiểu biết sâu sắc về thực hiện pháp luật trong bối cảnh kinh tế xã hội và thể chế chịu sự tác động của toàn cầu hoá và chuyển đổi số. Người học có tư duy phản biện nhằm nhận diện những thách thức đến từ sự can thiệp của nhà nước, đặc biệt là của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện vai trò quản trị địa phương và tương tác với các bên có liên quan như người dân, doanh nghiệp, từ đó góp phần đề xuất các ý kiến tư vấn hoặc đưa ra những quyết định pháp lý trong khu vực công và tư. Sau khi hoàn thành chương trình học, người học có thể đảm nhiệm vị trí chuyên viên tại cơ cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, các bộ phận pháp lý trong các doanh nghiệp (bộ phận pháp chế doanh nghiệp) hoặc các công ty luật, các tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Trúng tuyển vào chương trình Kinh tế chính trị, người học có cơ hội đăng ký chương trình song ngành tích hợp Kinh tế chính trị – Luật và Quản trị địa phương. Sau 4 năm, người học sở hữu bằng tốt nghiệp Kinh tế chính trị và bằng đại học thứ hai của chương trình Luật và Quản trị địa phương.

Chương trình đào tạo song ngành trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; khả năng phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; kiến thức về kinh tế chính trị, lịch sử các học thuyết kinh tế, kinh tế vĩ mô, kinh tế công, chính sách kinh tế – xã hội; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế chính trị đồng thời sinh viên còn được trang bị các kiến thức về Luật và quản trị địa phương.

Chương trình song bằng Quản lý công và luật

Trong bối cảnh cấu trúc xã hội có nhiều thay đổi bởi yếu tố công nghệ, xu hướng hợp tác giữa các bên liên quan, mô hình quản lý mới cùng những thay đổi đến từ môi trường sống đòi hỏi người làm việc trong các tổ chức, nhất là các tổ chức công, cần có khả năng thích nghi cao và tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc. Thực tế hiện nay cho thấy các tổ chức thường đưa ra yêu cầu tuyển dụng những cá nhân thấu hiểu được sự vận hành của cơ chế quản lý Nhà nước, các vấn đề liên quan đến chính sách cũng như am hiểu về các quy định, luật pháp chuyên ngành. Sự kết hợp các khối kiến thức trong chương trình song ngành Quản lý Công và Luật sẽ hướng đến mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức vững vàng để có thể theo đuổi và phát triển sự nghiệp tại các tổ chức công, tổ chức tư nhân, và tổ chức phi lợi nhuận.

 

Thấu hiểu nhu cầu của thị trường lao động và nhu cầu của người học, Khoa Luật và Khoa Quản lý nhà nước thuộc Trường Kinh Tế, Luật và Quản lý nhà nước đã dày công biên soạn và cho ra đời chương trình học song bằng Quản lý công và Luật. Mục đích của chương trình là trang bị cho người học khả năng nhận dạng và đưa ra những phân tích sâu sắc về các vấn đề quản lý công ở các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Song song đó, với kiến thức vững chắc về pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam, người học tự tin và sẵn sàng giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong đời sống xã hội, gắn liền với nhu cầu quản lý kinh tế, xã hội, có tinh thần phục vụ và sẵn sàng đối mặt với những thử thách lớn lao.

 

Người học sẽ được đào tạo cùng lúc bởi hai chương trình, đó là Cử nhân quản lý công và Cử nhân luật.

 

Cử nhân Quản lý công: Chương trình Cử nhân Quản lý Công được thiết kế dựa trên đúc kết kinh nghiệm hơn 20 năm từ chương trình hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật giữa trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy School thuộc Đại học Harvard. Đến với chương trình cử nhân Quản lý Công, sinh viên sẽ được tiếp thu chương trình đào tạo tiên tiến, hội nhập với các chương trình đào tạo trên thế giới, tài liệu giảng dạy cập nhật, đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm và có nhiều mối quan hệ với các trường, các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên và sinh viên. Kết thúc chương trình, người học có khả năng nhận dạng và đưa ra những phân tích sâu sắc về các vấn đề quản lý công ở các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Ngoài ra, thông qua trải nghiệm các phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp với hoạt động thực tế tại các tổ chức công sẽ giúp người học rèn luyện tư duy phản biện, năng lực tự học suốt đời để đáp ứng với xu thế phát triển trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0.

 

 

Cử nhân Luật: Từ 20 năm trước đây, Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã bắt đầu đào tạo cử nhân Luật. Tập trung chính vào hai khu vực: pháp luật cho khu vực công và pháp luật cho doanh nghiệp. Chương trình Cử nhân Luật tại UEH được thiết kế giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có một kiến thức pháp luật vững chắc trên nền tảng các kiến thức quản lý và tư duy kinh tế. Thông qua những kiến thức được học, sinh viên sẽ rèn luyện được kỹ năng luật sư, kỹ năng đàm phán, kiến thức pháp lý, và tư duy luật học. Đồng thời, sinh viên cũng sẽ thấu hiểu được mối quan hệ trong kinh tế thị trường và cách mà pháp luật được áp dụng vào khu vực công lẫn khu vực tư nhân. Người tốt nghiệp hoàn toàn đủ năng lực để tham gia vào thị trường nghề nghiệp pháp lý.

 

Chương trình song ngành Quản lý Công và Luật đang là xu hướng lựa chọn của người học trên thế giới. Quản lý Công và Luật là hai ngành học có sự liên quan mật thiết, bổ sung qua lại lẫn nhau. Những nhà quản lý trong khu vực công với kiến thức về pháp luật sẽ tự tin hơn trong các vấn đề liên quan đến ra quyết định, hoạch định và thực thi các chính sách phát triển. Ở chiều hướng ngược lại, công tác trong lĩnh vực pháp luật với sự thấu hiểu các kiến thức về quản lý nhà nước và kinh tế sẽ hỗ trợ đắc lực cho các luật sư, công chứng viên, kiểm sát viên,… các khía cạnh về kinh tế – xã hội để vận dụng hiệu quả vào công việc của mình.

Sau khi tốt nghiệp chương trình Cử nhân Quản lý Công & Luật, sinh viên có thể tham gia công tác ở nhiều lĩnh vực:

  • Sinh viên có thể làm các công việc liên quan đến hoạch định và thực thi chính sách, quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán – tài chính, marketing và quan hệ công chúng trong các tổ chức thuộc cả khu vực công hoặc khu vực tư, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các tổ chức phi lợi nhuận (NPOs) và các doanh nghiệp.
  • Sinh viên cũng có thể tham gia công tác theo chuyên ngành Luật tại công ty luật, phòng pháp chế của doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước, tòa án, viện kiểm sát, văn phòng công chứng, văn phòng thừa phát lại, hoặc trung tâm đấu giá,…

 

Vậy chương trình song bằng thì khác gì với chương trình thường?

 

Chương trình song bằng sẽ mang lại cho người học một số ưu điểm như sau:

 

  • Kết thúc chương trình, sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận được hai bằng cử nhân riêng biệt, bao gồm cử nhân Quản lý công và cử nhân Luật.
  • Thời gian học tập rút ngắn, chỉ kéo dài từ 4,5 năm đến 5 năm đối với chương trình chính quy tập trung.
  • Nội dung chương trình được thiết kế tối ưu cho việc học song ngành. Các môn học tự chọn và có tính giao thoa của hai ngành được tăng cường để sinh viên có thể vận dụng các kiến thức có tính hệ thống trong quá trình học tập, đồng thời đảm bảo đủ số tín chỉ bắt buộc của mỗi ngành đào tạo theo quy định.
  • Thời khóa biểu được bố trí hợp lý, không xảy ra tình trạng học dồn, trùng lịch giữa các môn học
  • Sinh viên được giảm học phí các học phần thuộc ngành học thứ hai theo quy định của UEH.

 

Ganas69 Uber77 Gacor77