Giới thiệu

Giới thiệu

“Khoa Luật – UEH một trong 11 khoa và viện đào tạo của Đại học Kinh tế TPHCM (viết tắt là UEH), một trường đại học có uy tín của Việt Nam được thành lập từ năm 1976 trên khuôn viên và các cơ sở cũ của Luật khoa Đại học Sài Gòn trước đây. Năm 2001, Ban Luật Kinh tế đã được nâng thành Khoa Luật Kinh tế UEH, và ngày nay là Khoa Luật với tên tiếng Anh là UEH Law school.”

Ganas69 Uber77 Gacor77