Ban Lãnh đạo Khoa

Thầy Dương Kim Thế Nguyên

Thầy Dương Kim Thế Nguyên hiện là Trưởng khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Thầy đồng thời cũng là Trưởng bộ môn Luật và phát triển.

Thầy nhận bằng Thạc sĩ (2003) và Tiến sĩ Luật học  (2016) tại Trường Đai học Luật TP.HCM. Thầy có hơn 20 năm nghiên cứu và giảng dạy Pháp luật kinh doanh, đầu tư, đất đai và bất động sản. Bên cạnh đó, Thầy còn là đồng tác giả của các giáo trình Luật Đất đai, Luật Kinh doanh, Luật Kinh tế được xuất bản bởi Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Thầy cũng đã công bố nhiều nghiên cứu ở trong và ngoài nước về pháp luật kinh doanh, đầu tư, phá sản doanh nghiệp; đồng thời hợp tác với các báo Pháp luật TP.HCM, Thanh Niên, Tuổi trẻ để thảo luận về những vấn đề pháp lý thời sự với tư cách là chuyên gia trong các lĩnh vực pháp luật đất đai, đầu tư, tài chính và kinh doanh bất động sản.

Cô Nguyễn Thị Anh

Cô Nguyễn Thị Anh hiện là Phó trưởng khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH).

Cô nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế năm 2009 tại Đại học Luật TP.HCM và bằng Tiến sĩ chuyên ngành Luật năm 2017 tại Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản. Cô từng là chuyên viên công tác tại Sở Thương Mại (nay là Sở Công thương) TP.HCM.

Cô bắt đầu công tác tại UEH từ năm 2006 và giảng dạy pháp luật kinh doanh, Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật đất đai và Luật môi trường. Cô cũng đã công bố nhiều nghiên cứu ở trong và ngoài nước về Pháp luật kinh doanh, Luật thương mại, Luật môi trường và phát triển bền vững.

Cô Lê Na

Cô Lê Na hiện là Giám đốc Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Hành chính, khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH).

Cô nhận bằng Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật kinh tế (2012) tại Đại học Luật Hà Nội, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (2013) và Tiến sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (2019) tại Học viện KHXH.

Trước khi trở thành giảng viên khoa Luật, cô có hơn 10 năm công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, cơ quan tư pháp. Cô hiện tham gia nghiên cứu và giảng dạy Luật và Phát triển, Luật và Chính sách công, Luật Kinh doanh và Luật Hiến pháp. Bên cạnh đó, cô cũng đã công bố nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về pháp luật kinh doanh, pháp luật doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp nhà nước, lĩnh vực logistics… và các nghiên cứu liên quan đến Luật công.

Cô Lữ Lâm Uyên

Cô Lữ Lâm Uyên hiện là Giám đốc chương trình Luật Kinh doanh quốc tế, khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH).

Cô nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế năm 2006 tại trường Đại học Luật TP.HCM và Tiến sĩ chuyên ngành Luật Thương mại năm 2019 tại Đại học Macquarie – Úc.

Cô từng là Phó Giám đốc phụ trách pháp chế tại Dragon Group, cộng tác với Hogan Lovells International LLP và Russin & Vecchi. Cô có hơn 20 năm nghiên cứu và giảng dạy pháp Luật kinh doanh, Luật cạnh tranh, Tư pháp quốc tế và Luật doanh nghiệp.

Cô cũng đã công bố nhiều nghiên cứu ở trong và ngoài nước về Pháp luật cạnh tranh và Luật pháp bảo vệ người tiêu dùng.

Thầy Trần Huỳnh Thanh Nghị

Thầy Trần Huỳnh Thanh Nghị hiện là Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế – khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH).

Thầy nhận bằng Thạc sĩ (2003) và Tiến sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế (2014) tại Trường Đai học Luật TP.HCM. Thầy có hơn 20 năm nghiên cứu và giảng dạy Pháp luật kinh doanh, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật đất đai, tố tụng dân sự và Pháp luật về thẩm định giá. Bên cạnh đó, Thầy còn là chủ nhiệm của nhiều đề tài NCKH cấp trường về Luật doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, thực trạng giấy phép kinh doanh,… Thầy cũng đã công bố nhiều nghiên cứu về Pháp luật kinh doanh, doanh nghiệp, Pháp luật kinh doanh bất động sản,… trên Tạp chí Luật học, Tạp chí nhà nước & PL và Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp.

Ganas69 Uber77 Gacor77